Prosumatori, mai avem de așteptat legea merge la reexaminare Back to Top

Prosumatori, mai avem de așteptat legea merge la reexaminare

Încheiem anul cu un nou atac la adresa prosumatorilor, de această dată de la președinție. În articolul precedent vă vorbeam despre o modificare legislativă care repara o parte din aberațiile legislative introduse în ultimii ani în detrimentul prosumatorilor. Din păcate, cel mai probabil la presiunile furnizorilor, președintele a trimis legea spre reexaminare în parlament.
Image credit: Pixabay

Primul turist al țării, cum este cunoscut în media tovarășu' președinte Klaus Werner Iohannis, a decis să retrimită astăzi în parlament spre reexaminare legea adoptată în parlament prin care se reparau o serie de aberații legislative ce dezavantajează prosumatorii și oferă câștiguri nemeritate atât furnizorilor cât și distribuitorilor de energie din România. Mai multe despre proiectul de lege găsiți în articolul anterior aici.Acum, cererea de reexaminare deși semnată de tovarășu' președinte, este cât se poate de părtinitoare și pare scrisă de un furnizor de energie electrică, ignorând complet interesele celorlalți participanți la piață, principiile din legea energiei și orice alte norme de bun simț sunt aruncate la gunoi, singurii care contează în opinia tovarășului sunt furnizorii. De această dată nu mai contează nici distribuitorii, de prosumatori nu mai zic, se apără expres drepturile săracilor furnizori de energie din România care o duc al dracu de rău mai ales de când am ajuns să îi împrumutăm noi prosumatorii fără dobândă timp de 24 de luni timp în care mulți dintre noi plătim rate pentru investițiile realizate, dobânzi și alte costuri de la caz la caz.Textul integral al pledoariei președinției în apărarea furnizorilor îl regăsiți aici, eu redau doar câteva dintre motivele invocate
- Tovarășu' președinte are un vis: toți prosumatorii să plătească dezechilibrele pe care nu le-au generat dar pe care le-ar putea corecta foarte simplu dacă reglementatorul ar permite astaTextul integral: "Însă, potrivit art. I pct. 3 din legea supusă reexaminării: „3. La articolul 21, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: «(3) Responsabilitatea în materie de echilibrare nu se aplică prosumatorilor cu o putere instalată de producere a energiei electrice mai mică de 900 kW. Responsabilitatea în materie de echilibrare revine furnizorului acestora, conform reglementărilor ANRE»”.Noua limită reglementată reprezintă mai mult decât dublul limitei admise prin regulamentul european, iar prin raportare la dispozițiile art. 5 alin. (4) din Regulament, începând cu 1 ianuarie 2026, limita care prevedea posibilitatea statelor de a institui o astfel de exceptare este și mai redusă, la 200 kW. Efectul acestei exceptări de la responsabilitatea pentru dezechilibrele cauzate în sistem și transferul responsabilității strict asupra furnizorului, în condițiile reglementate de ANRE, implică costuri suplimentare, suportate de consumatorul final.Mai mult, această dispoziție a fost introdusă printr-un amendament admis în Camera Deputaților, Cameră decizională, în urma raportului comun al Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare și Comisiei pentru industrii și servicii. Pentru respectarea cerinței ca legea să fie opera comună a celor două Camere ale Parlamentului, este necesar ca și Senatul, în calitate de primă Cameră competentă, să evalueze oportunitatea modificărilor nou introduse."
Să fie clar, dezechilibrul reprezintă diferența dintre cantitatea prognozată a fi injectată și cantitatea de energie efectiv injectată. Acum elefantul din încăpere: deși există servicii gratuite de prognoză cel puțin cu o zi în avans, deși foarte mulți dintre producătorii de invertoare și MPPT chargere oferă o formă de prognoză cel puțin zilnică pentru clienții lor, noi ca prosumatori transmitem furnizorului o prognoză anuală.Furnizorii, nu oferă nici măcar posibilitatea ca prosumatorul opțional sau pentru un stimulent să ofere o prognoză mai apropiată de ziua de producere, să spunem săptămânală sau pe două, trei zile în avans. Nu există, cel puțin nu știu eu să existe, un singur furnizor întreg la minte care pe baza informațiilor pe care le are deja din certificatul de racordare, să facă el o prognoză în baza unui serviciu cum este forecast.solar și să își reducă singur costurile cu dezechilibrele de care se plânge tovarășu' prim turist al țării.Eu pot să transmit informații în timp real și prognoză cel puțin cu o zi în avans, furnizorul are toate informațiile și poate avea propria prognoză, reglementatorul zice clar că prosumatorul transmite doar estimare anuală. Și în condițiile astea, vinovat este evident prosumatorul în opinia lu' tovarășu'.În cazul meu, puteți vedea producția aici cu actualizare la ~10 secunde. De la 10 secunde la un an calea este extrem de lungă și pavată cu incompetență și pasarea mâței moarte la prosumator că doar nu o plăti furnizorul propria incompetență.Dacă sunteți interesați o să fac un sondaj la un moment dat dacă propunerea ajunge în lege însă mă gândesc așa: EVClub este gratuit, fără publicitate, ad-uri sau alte aberații și așa va rămâne însă pentru a le strica jucăria de făcut bani ar fi bun un sistem prin care să le trimitem obligat forțat o estimare de producție pe care să nu o poată ignora. Mă gândesc la ceva foarte simplu, un formular în care îți treci POD-ul, puterea instalată, coordonatele și pe baza unui serviciu public să trimitem o estimare forțată pe adresa de mail oficială a furnizorului. Nu stochez date cu caracter personal, pur și simplu totul se face live și trimiți un mail după care datele se pierd. Vreți să faceți bani de la noi cu marmota dezechilibrelor, noi vă umplem căsuțele de mail cu prognoze după care ne vedem în instanță.Mai multe detalii voi oferi dacă va fi cazul, însă până atunci te rog să lași un comentariu mai jos și să îmi spui dacă te-ar interesa un astfel de serviciu gratuit care să te scape măcar parțial de costul dezechilibrelor.
- Președintele este extrem de îngrijorat că furnizorii ar trebui să plătească sumele pe care le-au împrumutat de la prosumatori fără dobândăTextul integral: "Totodată, potrivit art. III din legea supusă reexaminării: „compensarea cantitativă prevăzută la art. 3 pct. 231 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, se aplică și contractelor de vânzare-cumpărare a energiei electrice din surse regenerabile încheiate între furnizor și prosumator, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi”.Prin această normă tranzitorie, efectul noilor condiții aplicabile privind compensarea cantitativă se va extinde inclusiv asupra contractelor de vânzare-cumpărare a energiei electrice din surse regenerabile deja încheiate între furnizori și prosumatori, cu implicații asupra securității raporturilor juridice. În condițiile în care părțile și-au asumat o serie de drepturi și obligații într-un context determinat și în considerarea capacității efective de aplicare a acestui mecanism, noile reguli privind compensarea cantitativă aplicate și contractelor aflate în curs de derulare ar putea genera o presiune suplimentară asupra uneia dintre părțile contractante, cu consecințe și asupra prețurilor finale.În mod corelativ, eliminarea perioadei de 24 de luni în care diferența dintre cantitatea produsă și cea consumată putea fi consumată de prosumatori, raportată în facturile prosumatorilor potrivit art. 731 alin. (3) lit. b) din legea aflată în vigoare, va genera aplicarea imediată a obligațiilor de compensare și de decontare a cantităților de energie electrică în procesul de compensare cantitativă utilizând prețul energiei electrice active prevăzut în contractul de furnizare a energiei electrice încheiat între furnizor și prosumator." - Prosumatorii ar trebui să emită ei singuri facturi, cică nu este corect ca obligațiile administrative și fiscale să fie tranferate către furnizor.Textul integral: "Considerăm că stabilirea acestei obligații în sarcina furnizorilor de energie electrică necesită clarificări în ceea ce privește efectele în planul drepturilor și obligațiilor comerciale, inclusiv obligațiilor de ordin fiscal, întrucât soluția legislativă echivalează, în esență, cu un transfer de costuri administrative de la prosumator la furnizor, în condițiile în care, fiecare reprezintă participanți activi la piața de energie electrică, prezumtiv egali în drepturi și obligații. De altfel, expunerea de motive nu justifică soluția legislativă ce va avea ca efect transferul integral al unor costurilor ocazionate de operațiuni administrative asociate unui act de comerț de la un participant la piața de energie electrică – prosumatorul - la un alt participant – furnizorul. De asemenea, nu sunt detaliate motivele pentru care prosumatorul nu poate fi direct responsabil de îndeplinirea obligațiilor sale administrative și fiscale, direct asociate unor activități proprii generatoare de venituri, pentru a căror inițiere și desfășurare a optat liber și fără constrângeri.Simpla mențiune a obligației de facturare „în numele și în contul prosumatorului” este insuficientă pentru a facilita o corectă și echitabilă aplicare a regimului facturării, așa cum este acesta reglementat la art. 319 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, chiar și în condițiile creșterii limitei pentru care anumite categorii de persoane impozabile sunt scutite de la obligația emiterii de facturi aferente livrărilor de energie electrică de la 27 kW la 900 kW putere instalată, în condițiile art. IV din legea supusă reexaminării."Tovarășu' președinte pare extrem de deranjat că furnizorii, cei care vând energia prosumatorilor pe PZU orar după care ne plătesc cu frimituri dar peste 24 de luni și evident fără nici un fel de dobândă sau compensare de orice fel, emit facturi în numele și în contul prosumatorilor, în condițiile în care activitatea de prosumator nu este una fiscală, nu reprezintă și nu poate reprezenta activitate principală și un sistem în care prosumatorul ar emite facturi furnizorului ar fi extrem de dificil de aplicat să nu mai zic de diferențele între energia măsurată de contorul distribuitorului și cel al prosumatorului. Oricum furnizorii astăzi nu plătesc energia injectată de prosumator, un sistem în care prosumatorul emite facturi ar duce la abuzuri incredibile și ar trebui cel mai probabil să dăm în judecată furnizorul după fiecare factură emisă și neachitată.
- Compensarea financiară între locuri de consum diferite nu ar fi clarăTextul integral:"De asemenea, completarea adusă definiției prosumatorului la art. 3 pct. 95 lit. b) pct. (ii) din legea supusă reexaminării, potrivit căreia prosumatorul poate compensa financiar excedentul de energie electrică produsă și livrată la un loc de producere și consum cu energia electrică consumată din rețea pentru alte locuri de consum și/sau locuri de producere și consum ale acestora „dacă locurile de consum și/sau locurile de producere și consum sunt racordate la rețeaua electrică a aceluiași operator de distribuție a energiei electrice, cu condiția ca producerea de energie electrică să nu constituie activitatea lor comercială sau profesională primară;” se poate constitui într-o barieră în ceea ce privește accesul prosumatorilor la piața de energie electrică. Având în vedere faptul că furnizorul gestionează relația cu operatorii de distribuție pentru locurile de consum ale clientului final prosumator, se impune reanalizarea acestui efect."În textul de lege transmis spre reexaminare a fost introdusă posibilitatea de a compensa financiar sau cantitativ energia produsă în locuri de consum și de producere diferite. Este ceva ce multă lume a solicitat, inclusiv eu am transmis în urmă cu ceva timp o solicitare către ANRE fix pentru un astfel de mecanism. Ideea este foarte simplă, ai mai multe locuri de consum pe raza aceluiași distribuitor și pentru care ai contract cu același furnizor, în loc să ai facturi diferite vei primi o singură factură în care se compensează financiar sau cantitativ energia pentru toate locurile de consum.Este clar, simplu, extrem de ușor de aplicat un astfel de mecanism și ar face simplă instalarea de sisteme fotovoltaice într-o locație și consumul energiei spre exemplu la bloc. Cu toate acestea, textul de mai sus nu are nici un fel de sens, cine a scris paragraful evident nu înțelege cum funcționează piața de energie electrică din România, de reglementări nici nu se pune problema.
Acum că legea ajunge din nou în parlament, poate se discută și următoarele aspecte:1. Compensarea prosumatorilor pentru serviciile de flexibilizare oferite distribuitorilor și de care beneficiază toți consumatorii de energie electrică. Echipamentele mele cresc tensiunea de rețea, consumă energie reactivă și îmbunătățesc calitatea energiei electrice pentru toți consumatorii de energie electrică conectați la același transformator. Toată lumea știe și există o multitudine de exemple în România, că o dată cu apariția unui prosumator calitatea energiei pentru toți consumatorii din zonă crește.De ce ar trebui să fie acesta un serviciu gratuit în condițiile în care noi am făcut investiții din banii noștrii? Propun să existe un mecanism de compensare a prosumatorului pentru serviciile de flexibilizare oferite consumatorilor din zonă.2. Compensarea prosumatorilor cu tarifele de distribuție nejustificate încasate de distribuitori pentru energia injectată de prosumator dar consumată de vecinii conectați la același transformator cu acesta. ANRE a distrus principiul compensării cantitative 1 la 1 când a permis distribuitorilor să încaseze bani pentru un serviciu neprestat și anume tarife de distribuție la nivel de joasă tensiune încasate de la vecinii care consumă energia injectată de prosumator. ANRE motivează această aberație prin faptul că ar fi vorba de altă energie injectată respectiv consumată de prosumator la un alt interval de timp și de aici s-ar impune tarife de distribuție. Corect ar fi ca distribuitorul să poată să încaseze de la consumatorul ce utilizează energia injectată de prosumator, doar o mică parte și anume costurile cu sistemul de măsură și utilizarea rețelei de joasă tensiune și diferența până la tariful de distribuție la nivel de joasă tensiune să revină prosumatorului. Acest cost conține și servicii pe care distribuitorul nu le prestează cum ar fi transportul energiei pe liniile de înaltă tensiune, transformarea energiei din înaltă tensiune în medie tensiune și altele. Dacă tot vrem să fim corecți, ar fi bine ca nici un participant la piață să nu fie recompensat pentru un serviciu pe care nu îl prestează.3. Obligativitatea furnizorilor de energie electrocă de a realiza estimări ale producției prosumatorilor cu care au încheiate contracte pe baza locației acestora și a puterii instalate. Furnizorii sunt deranjați că plătesc pentru propria lor incompetență motiv pentru care se impune obligativitatea realizării unei prognoze pe baza datelor pe care deja le dețin. În caz că nu vor sau nu sunt capabili să facă o prognoză, să existe măcar obligativitatea de a accepta o prognoză transmisă de prosumator. Să vedem dacă mai avem dezechilibre generate de prosumatori după o astfel de reglementare.4. Prosumatorul să poată vinde energia oricărui jucător din piață nu doar furnizorului cu care are încheiat un contract de furnizare. Această obligativitate de a vinde energia injectată numai furnizorului cu care prosumatorul deține încheiat un contract de furnizare nu se mai justifică și se impune renunțarea la o astfel de prevedere. În piață există furnizori care și-ar dori mai multă energie verde și care pot să gestioneze eficient relația contractuală cu prosumatorii și care pot face profit fără să de-a vina pe prosumator pentru propria lor incompetență. Toți deținătorii de licență de furnizare ar trebui să aibe obligatoriu o ofertă de preț pentru achiziția energiei electrice injectată de prosumator cu un preț minim reglementat. Cine dorește mai multă energie de la prosumatori să poată face o ofertă mai mare și prin asta să poată atrage în portofoliu câți prosumatori consideră că poate gestiona.5. Prosumatorul cu stocare să poată încheia un contract cu preț dinamic raportat la PZU orar și să participe activ la echilibrarea rețelei. Există sisteme cum ar fi Dynamic ESS de la Victron care permit reglarea automată a puterii injectate în funcție de PZU orar și acestea pot funcționa inclusiv în România prin raportare la PZU orar disponibil pe site-ul Opcom. Reglementatorul ar trebui să permită prosumatorului cu stocare să injecteze respectiv să încarce bateria din rețea în funcție de necesarul de energie din rețea. Astfel prosumatorul din generator de dezechilibre devine un participant activ la echilibrarea rețelei. Pentru ca un astfel de sistem să funcționeze se impune și renunțarea la obligațiile inutilie impuse de ANRE distribuitorilor privind montarea de contoare pe producție respectiv pe baterii și revenirea la normalitate prin contorizarea energiei exclusiv în punctul de delimitare.
Tu ce părere ai? Lasă un comentariu mai jos, dă un like și nu uita că la anul sunt alegeri și trebuie să sancționăm toată bătaia de joc a politrucilor la adresa prosumatorilor și să nu mai votăm persoane care se lasă influențate fie de furnizori (președinte), fie de distribuitori (ANRE, parlamentari, etc.) și adoptă măsuri în detrimentul participanților la piața de energie.
Published by Marius Șerban at 08:33 on 13.12.2023 [EEST]
Vizualizări: 2597